Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Gabriela Wąsowicz

Zastępca: Bartłomiej Makola (IV)

Skarbnik: Mateusz Stefański

Sekretarz: Aleksandra Kozera, Łukasz Rokita

Opiekun: p. Agnieszka Kozieł, p. Elżbieta Orlecka

 

 

Regulamin wyborów do rady samorządu uczniowskiego

Zasady funkcjonowania szczęsliwego numerka