Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Marcin Ostrowski

Zastępca: Gabriela Wąsowicz

Skarbnik: Zuzanna Świeca

Sekretarz: Adam Sekunda

Opiekun: p. Dorota Bartkowska, p. Dorota Dziura