Plan lekcji

 

Kl. I

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 kzkzkzreligiakz/wf
2kzkzkzkzkz
3kz/wfkzkzkzkz
4zajęcia komputerowejęzyk angielskikz/wfkzkz
5 zdw religiajęzyk angielski
6
7
8

Kl. II

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1kzkzkzkzjęzyk angielski
2kzkzkz/wfkzkz/wf
3zajęcia komputerowekzkzkzkz
4kzreligiakzreligiakz
5 kz/wf kz zdw
6 język angielski
7
8

Kl. III

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1kz/wfkzkzzdwkz
2kzkzkzkzkz
3kzkzkzkzkz
4język agielskikz religiakzkz/wf
5zajęcia komputerowekz/wf religia
6 język angielski
7
8

Kl. IV

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1historiaw-f język polskiw-f muzyka
2matematykaw-f zajęcia technicznew-f matematyka
3język polskizajęcia komputeroweplastykareligiajęzyk polski
4język polskimatematykamatematykajęzyk polskiprzyroda
5język angielskijęzyk polskiprzyrodareligia
6przyrodajęzyk angielski
7 język angielski
8

Kl. V

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1język angielskimatematykak. historycznejęzyk angielskimatematyka
2historiaprzyrodajęzyk polskijęzyk angielskimuzyka
3matematykaw-fzajęcia technicznew-freligia
4przyrodaw-fplastykaw-fjęzyk polski
5język polskizajęcia komputerowereligia język polskiprzyroda
6informatykajęzyk polskimatematyka l. wychowawcza
7 wdż
8

Kl. VI

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1k. matematykajęzyk polskizajęcia technicznematematyka religia
2język angielskijęzyk polskihistoriaprzyrodajęzyk polski
3historiamatematykajęzyk polskijęzyk angielskimatematyka
4plastykazajęcia komputerowejęzyk polskijęzyk angielskimuzyka
5przyrodaw-fmatematyka w-fw-f
6język polskiw-f l. wychowawcza k. polonistyczneprzyroda
7zajęcia komputerowezdw polski religiazdw matematyka
8 k. angielski zdw angielski