Historia szkoły

Początki szkoły w Ostrowie to jedno pomieszczenie o powierzchni 30m2 wynajmowane w prywatnym domu. 120 dzieci uczył jeden nauczyciel Bolesław Ziółek, który przyczynił się do zorganizowania szkoły i jej rozwoju.

W 1927 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Z trudem gromadzono materiały budowlane, by w końcu w roku 1934 przystąpić do realizacji projektu szkoły autorstwa inżyniera Masalskiego. Mieszkańcy wsi chętnie uczestniczyli w budowie szkoły- bezinteresownie pomagali przy pracach transportowych i murarskich. We wrześniu 1935 roku odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. W klasach I-V uczyło się 140 dzieci. Lekcje prowadziło 2 nauczycieli- małżeństwo Ziółków. 1 września 1939 roku, w dniu wybuchu wojny dzieci nie poszły do szkoły. Naukę rozpoczęto dopiero 1 listopada. Zajęcia z 132 dzieci prowadziło 3 pedagogów.

Czasy wojny to ciężki egzamin dla nauczycieli i uczniów. Brak opału, trudne warunki bytowe zmuszają kierownictwo szkoły do wprowadzenia przerw w nauczaniu w okresie zimowym. Dla kilku uczniów gimnazjum wprowadzone jest tajne nauczanie. Wrzesień 1945 roku rozpoczęto w wyzwolonej Polsce. Liczba uczniów w szkole przekracza 160, a uczy ich 2 nauczycieli, co zmusza władze szkolne do przeniesienia dzieci z klasy VI do szkoły w Klimontowie, sąsiedniej wsi.

Szkoła w Ostrowie jest wierna tradycji, urządzane są jasełka, święta 1 Maja, Święto Oświaty i Dzień Matki. Zwiększa się obwód szkolny - uczęszczają dzieci z Teresina i Janowa.

W roku 1949 prowadzony jest w szkole kurs dla analfabetów, który ukończyło 30 osób.

Początki lat 50-tych to wzrost etatów nauczycielskich do 4, nauka prowadzona jest na dwie zmiany. W związku z pogarszającym się stanem technicznym dwóch sal lekcyjnych szkolnego budynku, grożącym się zawaleniem sufitu, kierownictwo szkoły podejmuje decyzje o przeniesieniu szkoły do wyremontowanego na koszt Komitetu Rodzicielskiego budynku podworskiego, w którym znajdują się dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. W roku szklonym 1966/67 w związku z reformą szkoły zorganizowano klasę VIII. W szkole uczy się 140 dzieci i pracuje 6 nauczycieli. Jest to rok zatwierdzenia projektu budowy nowej szkoły.

We wrześniu 1967 roku na plac budowy o pow. 1000m2 wjechały koparki i spychacze. Rozpoczęto budowę szkoły realizując hasło "Tysiąc szkół, na Tysiąclecie". Obowiązki dyrektora szkoły przejęła wówczas córka państwa Ziółków, Anna Pitak. Na zasłużoną emeryturę odeszło dwoje nauczycieli, którzy przez 40 lat swojego życia oddali krzewieniu oświaty, i poświęcili się lokalnej społeczności.

Budowa nowej szkoły postępuje bardzo szybko, zaangażowanie się uczniów, rodziców i nauczycieli, ich entuzjazm do pracy przy budowie jest godny podziwu. Szkoła otrzymuje pomoce naukowe, sprzęt. W maju 1969 następuje przenoszenie się do nowego budynku. 30 sierpnia na uroczyste otwarcie szkoły przybywają tłumnie okoliczni mieszkańcy oraz władze wojewódzkie i powiatowe.